Hier kunt u verslagen van clubavonden terugvinden.


2023-11-30
Vandaag is de opkomst iets minder. Door ziekte en gladheid hebben zes leden afgezegd. De start van de voorbereidingen van de 1-minuut film schuift door naar het nieuwe jaar. In plaats hiervan stond de avond in het teken van het programma voor de 1e helft van 2024. Allerlei ideeën zijn geinventariseerd en hierdoor ontstonden ook weer nieuwe ideeën. Een en ander wordt op een rijtje gezet en binnenkort zullen de leden het programma ontvangen.

2023-11-15
Vanavond een gecombineerde finale cursusavond Videofilmen i.h.k.v. de ledenwerfactie en een reguliere avond. De gehele videoclub en de cursisten waren aanwezig. We begonnen met een wederzijds voorstelrondje onder het genot van oranjekoek, koffie en thee. Daarna werden de eindresultaten van de cursus bekeken. Er waren meerdere filmpjes gemaakt, elke met een interview. Er is op drie locaties gefilmd, bij twee verschillende tuincentrums en op de markt. Elk filmpje kreeg de complimenten en enkele tips.
De cursisten gaven aan met veel plezier de cursus gevolgd te hebben en enkelen zijn van plan lid te worden van de club.
Deze succesvolle avond werd afgesloten met twee korte filmpjes van clubleden. 

2023-11-09
In het kader van de ledenwerfactie was de Leeuwarder Courant te gast.
Inmiddels hebben we een nieuw lid en tevens de jongste, hij is 15 jaar. Ook was er een aspirant lid aanwezig, hij is 21 jaar. Via een korte presentatie stele hij zich aan ons voor, omdat hij van video producties zijn werk heeft gemaakt. Om een beeld te schetsen van onze videoclub zijn een paar 1-minuut films van vorige jaren getoond. Tenslotte vroeg een van de leden commentaar op een filmpje over een historische molen die subsidie dreigt te verliezen. Er kwamen verschillende tips. We hadden nog meer op het programma, maar de avond was al weer om.

2023-10-26
Promofilmpjes Bespreken. Deze avond hebben we besteed aan het bekijken en bespreken van een paar promo filmpjes van Kleare Kimen.
Verder is het programma voor de rest van dit jaar met de leden doorgenomen, besproken en hier en daar aangepast.
Al pratend is de tijd snel weer om.

2023-10-12
Bezoek aan het Filmcafé in Beilen. Een aantal clubleden waren afgereisd naar de Stefanuskerk in Beilen. Popkoor Amuzed verwelkomde de bezoekers. Auke de Witte en Wim Postma waren de adviescommissie om de ingebrachte films van opbouwend commentaar te voorzien. Er werden 15 films vertoont. Verder was er een voordracht van Spoken-word-artiest Sarah Pelupessy. Al met al een afwisselende en leuke avond.

2023-09-28
In het kader van de ledenwerfactie hebben de clubleden een korte reclame gemaakt van ca 20 seconden om via Facebook te verspreiden.
Er zijn 7 filmpjes gemaakt. Die hebben we bekeken en hier en daar van opbouwende kritiek voorzien. Allemaal zijn ze ‘Facebook-waardig’. Voor de beste reclame was er een leuk prijsje, deze gaat naar Lucien Luijckx.
Het 2e deel van de avond stond ook in het kader van de ledenwerving. We gaan een promotie spotje maken waarin leden zelf aan het woord komen. Hiervoor zijn opnamen gemaakt. Het was weer een gemoedelijke sfeer en de avond was zomaar om.

2023-09-14
We zijn weer voor het eerst bijeen na de zomervakantie. We verwelkomen een jong aspirant lid en doen een voorstelrondje.
De werkgroep ledenwerfactie heeft het druk. Er is al of er komt nog aandacht voor KK in allerlei krantjes, op websites, op Facebook en regionale radio. Wellicht ook nog op de regionale TV. De volgende bijeenkomst verwachten we bezoek van de Leeuwarder Courant.
Vervolgens hebben we het programma voor de rest van 2023 doorgenomen en is deze toegelicht.

Zomerreces


2023-04-19
Als afsluiting van seizoen 2022-2023 is een uitje georganiseerd naar de Blokhuispoort, de Prison Tour.
Een oud-bewaarder heeft allerlei verhalen verteld over de historische gevangenis de Blokhuispoort en we zijn op allerlei plekken geweest.
We namen een kijkje in het indrukwekkende cellenblok van de A-vleugel en zijn rondgeleid over de binnenplaats en pleinen en de isoleercellen in de kelders van dit “kasteel”.
Vervolgens hadden we een afsluiting met koffie en gebak in restaurant Proefverlof. Het was een leuke en gezellige avond.

2023-04-06
Vincent Schiphorst is onze gast. Hij is een professionele Portretfotograaf / Filmmaker / Kunstenaar. Hij vertelt via een presentatie over zijn werk. Hij maakt b.v. filmpjes samen met het basisonderwijs. Monteren doet hij met Final Cut Pro en vele plugins. Geluiden vindt hij via BBC-sound. Het was een leuke en inspirerende presentatie.

2023-03-23
De groep van Auke heeft het eind van de 1-minuutflim Energie gebrek aangepast. We bekijken het en het ziet er goed uit.
Rudi, Auke en Lucien laten enkele voorbeelden van een nieuw logo zien. We bespreken wat wij ervan vinden.
Het laatste deel, Doe-het-zelf-gedeelte komt niet helemaal overeen met de verwachtingen. Daarover moeten we beter communiceren. Verschillende leden hebben een camera meegenomen. We gaan bij elkaar te rade voor informatie.

2023-03-09
Rudi laat zien hoe je, i.p.v. een statische foto, een soort bewegende foto kunt maken. Dat kan door de foto in delen “uit te knippen” in b.v. PhotoShop waarbij elk deel een “laag” wordt. In Premiere laat hij zien hoe je de verschillende lagen kunt laten bewegen, elk met een verschillende snelheid. Zo ontstaat een bewegend “diepte effect”.

2023-02-23
We bekijken en beoordelen 1-minuut-films en de 9-shot-films.

2023-02-9
Verschillende leden hadden hun laptop meegenomen met daarop een montageprogramma geïnstalleerd.
Samen met anderen die hetzelfde programma gebruiken werden problemen besproken (en opgelost).

2023-01-26
Lucien legt kort uit wat de bedoeling van een 9-shot-film is. We behandelen twee voorbeelden. 
Op 23 februari gaan we de 9 shots filmpjes die de leden gaan maken bekijken. De lengte van het filmpje is vrij. Probeer een begin, midden en eind te maken, liefs met een leuke wending.
De rest van de avond is een zogenaamde rommel-avond. Leden kunnen iets meenemen om over te praten en/of bepaalde vragen stellen.

2023-01-12
Jaarvergadering. Verslag van de secretaris en de penningmeester.